CORONA VIRUS


08-07-2020


Hierbij willen wij u graag op de hoogte brengen van het feit dat we nu weer op al onze locaties spreekuren doen. 


Dat betekent dat u voor een afspraak terecht kunt in:


Den Haag

OMC Zaandam

UMC Utrecht

Breda

Arnhem

Hattem (bij Zwolle)

MCL Leeuwarden


De ziekenhuizen schalen weer op en wij kunnen ons werk weer hervatten maar onder strikte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop.  


Nieuwe manier van spreekuur houden:


Wij behandelen uitsluitend patiënten die afgelopen twee weken geen koorts, hoest of verkoudheid hebben gehad en die zich aan de 1,5 meter regel hebben gehouden.


Voor alle spreekuurlocaties geldt: 


–  Tijdens de afspraak mag alléén de patiënt die de afspraak heeft de spreekkamer in

–  Begeleiders mogen NIET wachten in de wachtkamer en worden verzocht buiten te wachten

–  Hierop bestaat één uitzondering: met kinderen mag één ouder mee naar binnen en mensen bij wie begeleiding noodzakelijk is, mogen hun begeleider meenemen in de behandelkamer.

– Voor de locaties UMC Utrecht, OMC Zaandam, Hattem, MCL Leeuwarden en Den Haag: mocht u te vroeg zijn voor uw afspraak, dan kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Voor de locaties Breda en Arnhem  wordt u verzocht buiten te wachten. De ocularist haalt u zelf op op het tijdstip van de afspraak.

– Voor aanvang van de afspraak desinfecteren wij alle oppervlaktes van de behandelkamer.

– De ocularist draagt beschermende kleding, een mondkap, een beschermbril en handschoenen.

 

Voor het maken van een afspraak voor een nieuwe prothese, een controleafspraak, bij klachten van de prothese of andere vragen belt u naar:

070 – 449 08 10 


U kunt ook een e-mail sturen naar: 

administratie@kunstogen.nl


We hopen u snel weer te mogen begroeten op een van onze locaties.


Met vriendelijke groeten,
Frédérique Bak en haar team.

 

Het verlies van een oog is zowel lichamelijk als psychisch een ingrijpende gebeurtenis, die bijvoorbeeld ook invloed kan hebben op iemands zelfvertrouwen. Ik kan u uw oog helaas niet teruggeven. Wat ik wél kan, is een zo natuurgetrouw mogelijke oogprothese voor u maken. Deze oogprothese is vrijwel probleemloos te dragen en benadert het andere oog ook dusdanig dat het verschil niet of nauwelijks zichtbaar is. Inmiddels heb ik vele jaren ervaring opgedaan in het vervaardigen van oogprothesen die aan deze eisen voldoen. Ik ben pas tevreden als u dat bent en het geeft mij een enorme voldoening als ik keer op keer hoor hoe tevreden mijn cliënten zijn met hun prothese. Mijn bedrijf heb ik in het jaar 2000 opgericht als eenmanszaak. Intussen is het bescheiden atelier van toen uitgegroeid tot een B.V. waarin ik samen met zes medewerkers met veel enthousiasme en toewijding oogprothesen maak in een professioneel laboratorium. 

 

Een kijkje in de praktijk

Dit filmpje geeft een indruk van onze dagelijkse bezigheden in de praktijk. Van het aanmeten van een oogprothese, via het maakproces, naar het passen van de prothese voor zowel volwassenen als kinderen.